Is jouw mission statement aantrekkelijk genoeg?

Posted by André Bisschop on 25-sep-2019 9:24:07

De kracht van een missie wordt onderschat. Medewerkers vinden het fijn om een doel te realiseren. 

action-figure-hero-muscles-4048

Elke organisatie heeft wel een doel geformuleerd. Maar niet elke organisatie heeft opgeschreven hoe ze dat doel wil bereiken. Het ontbreekt bedrijven vaak aan een missie. Terwijl die enorm inspirerend kan zijn. Sommige mission statements zijn zo krachtig, dat medewerkers bereid zijn om ervoor te vechten.   

Er zijn boeken vol geschreven over missies en mission statements. De boeken bevatten voorbeelden die dikwijls zijn gebaseerd op complexe theorieën en checklists. Het AMORE-model is daar een voorbeeld van. Volgens AMORE moet een missie Ambitieus (of idealistisch), Motiverend, Onderscheidend, Relevant en Echt zijn. 

Een slecht voorbeeld van een missie

Met een beetje goede wil zou het onderstaande mission statement van een voorname Nederlandse multinational aan AMORE kunnen voldoen. De tekst is ambitieus, en voor juristen vast motiverend. Het statement is onderscheidend (geen partij zal het durven opschrijven). De tekst is relevant en, de organisatie kennende, zijn de woorden echt wel echt.

Naast toegevoegde waarde, betrokkenheid en culturele verscheidenheid is integriteit het belangrijkste kenmerk van onze wereldwijze organisatie. Wij helpen onze medewerkers bij het maken van weloverwogen keuzes, gericht op de dagelijkse werkomgeving en de uitdagingen waar wij voor staan. Dit doen we onder andere aan de hand van onze interne bedrijfscode, die in lijn is met nationale wetgeving en gebruiken. In onze bedrijfscode is ons beleid ten aanzien van integriteit en compliance vastgelegd en vertaald in verplichtingen ten aanzien van maatschappij, onze klanten en onszelf. Onze 'Global Shared Values' en onze negen ethische principes liggen hieraan ten grondslag. Deze vindt u terug in onze bedrijfscode. Neem voor meer informatie contact op met ons Reputation, Risk & Leadership Office

Maar... nestelt deze missie zich ook in je hoofd? Spreekt ze tot de verbeelding. Nee natuurlijk niet.  Wie kan zich volgende week nog iets herinneren van deze woordenbrei? Ik geloof ook niet dat een medewerker van de multinational bereid zal zijn om er zijn of haar leven voor op te offeren. 

Hoe komt zo'n mission statement tot stand?

Veel bedrijven vinden het lastig om stelling te nemen en een missie te formuleren. Hoe groter bedrijven worden, hoe vlakker hun statements zijn. Er lijkt iets van angst in te sluipen. Angst voor stakeholders, angst voor shareholders, faalangst, angst voor juristen, angst om het verschil te maken. Daarom worden er lappen tekst geproduceerd waar alles in staat en waar iedereen iets van mag vinden. Of er wordt een heidag belegd waarop alle gedachten en belangen worden gewogen. Het resultaat: ellenlange statements die niet of nauwelijks inspireren en doordrenkt zijn van wollige taal en containerbegrippen die geen mens kan onthouden, laat staan ervoor wil vechten. 

Twee essentiële componenten 

Om tot de verbeelding te spreken kan een missie maar het best kort en bondig zijn. Het statement hoeft eigenlijk maar twee componenten te bevatten: 

  • Wat wil je als organisatie toevoegen aan de wereld?
  • Wat staat er op het spel? 

Met dat laatste bedoel ik: wat gebeurt er als jouw missie slaagt (of mislukt).

Door de componenten te combineren krijg je een statement zoals dat van Ikea:

Wij willen een ​​beter dagelijks leven creëren voor zoveel mogelijk mensen. Door op te komen voor de dingen waar we in geloven, kunnen we deel uitmaken van een positieve verandering in de samenleving. 

Ted Talk zegt: 

Onze agenda: geweldige ideeën toegankelijk maken om het gesprek aan te moedigen.

Deze statements kan je onthouden. Ze zijn duidelijk geformuleerd en leiden niet tot verwarring. Heldere missies kunnen zo een leidraad worden om het doel van de organisatie te realiseren.

 

De voordelen van een inspirerende missie

Managers kunnen de woorden gebruiken om hun teams te inspireren en richting te geven aan de werkzaamheden.

Recruiters kunnen het statement gebruiken om nieuw talent aan te trekken.

Marketeers kunnen het statement gebruiken om hun boodschappen richting doelgroepen te stroomlijnen en zinvol te maken. 

Onze missie

Bedrijven die een missie hebben, zijn spannend, opwindend haast. Mensen identificeren zich er graag mee. 

Het is onze missie om bedrijven de tools te geven waardoor ze zichzelf kunnen zijn, zodat ze niet op elkaar gaan lijken. Diversiteit en eigenzinnigheid bieden klanten meer opties om uit te kiezen. En dat begint met het formuleren van een missie. 

 

KNAK daagt je uit om jouw missie samen met ons te bepalen. We hebben tools ontwikkeld waarmee we het doel, de missie en de bijbehorende kernwaarden van jouw organisatie blootleggen. Wat onderscheidt jouw organisatie van de rest? Ontdek waar je écht voor staat, en draag het uit!

Neem contact op

  

 

 

Topics: Missie, mission statement