Mensen zijn gemaakt om te veranderen

Posted by André Bisschop on 17-jan-2018 22:18:03

Als mensen niet willen veranderen, waarom zeggen ze dan zo vaak dat alles anders moet? Mensen zijn verander-dieren.

mcconnellnpr_custom-e36606c40a12ff417190b2963c4ddfc654e7e2b1-s800-c85
Mensen willen niet veranderen. 
Mijn medewerkers zijn verandermoe; dat zie je toch?!
Veranderen? Dat is het moeilijkste dat er bestaat!
Mensen zijn gewoontedieren, ze kunnen helemaal niet veranderen.
Verandering maakt me angstig.

Zulke uitspraken hoor je geregeld. En als je ze niet hoort, dan lees je ze wel.

Maar kloppen ze ook?

Kijk eens om je heen…

Hebben al die leuke, lieve, mooie, intelligente, irritante, ruimhartige collega’s en al die dierbare familieleden, kennissen en vrienden de afgelopen jaren stilgestaan?

Wie is nog dezelfde als een jaar geleden?

De ene dag roep je "dit moet anders", de volgende dag besef je dat je niet zo moedig bent, weer een dag later neemt je vrouw afscheid van haar stervende vader en kijk je weer anders tegen de dingen aan. Mensen veranderen continu.

Wellicht is het tijd voor een verschuiving van paradigma’s.

Of laat ik het scherper stellen:

Mensen willen graag veranderen.

Verandering is een van de BIG IDEA's van ons leven.

Voor wie me niet kent: ik dacht ooit fysiotherapeut te worden. De studie ging crescendo. Maar na een jaar koos ik ineens voor een universitaire opleiding: pedagogische wetenschappen met orthopedagogie als aandachtsgebied. Ik dacht er verstandelijk beperkte mensen een dienst mee te bewijzen. Na vijf jaar theorie was ik nog niet klaar, maar wel klaar mee en besloot ik journalist te worden. Ik schreef artikelen en maakte televisie die mensen de moeite waard vonden. Er tekende zich een mooie carrière af, waar ik een punt achter zette, omdat ik me wilde verdiepen in communicatie. Want een verhaal schrijven of een tv-programma maken betekent niet automatisch dat je iets weet van communicatie of content.

Na creatief directeurschappen bij een aantal communicatiebureaus en een meerjarig werkverband als change-implementation-manager bij een Amerikaans consultancybedrijf, plus flink wat workshops en opleidingen, snap ik veranderingen. En begrijp ik ze steeds beter. Met Knak kom ik waar verandering nodig is. Wij passen niet op de boel. Ons huur je in als er iets moet gebeuren. Verandering is een vanzelfsprekendheid geworden. 

Lange tijd was ik van mening dat mensen niet wilden veranderen. Dat ze pas in actie kwamen als iets naars voorviel. Verandering werd geïnitieerd door omstandigheden; ruzies, faillissementen, ontslagen, scheiding, gebrek aan uitdaging en ga zo maar door.  

Gaandeweg werd me duidelijk dat je hoe dan ook verandert. Omstandigheden zijn van invloed - en soms ook de oorzaak - maar eigenlijk veranderen we elke dag. Van nature kijken we uit naar de dag van morgen en zijn we benieuwd naar de toekomst. De wereld is voortdurend in beweging en wij bewegen mee. Onbewust, ongemerkt, maar met verrassend groot commitment. Wie niet verandert, wie zich niet aanpast, verliest de slag en is gezien. 

Neem alleen ons lichaam. In fysiek opzicht regenereren we zeven keer voordat we sterven. De huid die nu om je heen zit is niet de huid die je zeven jaar geleden had. Als je lichaam verandert, kun je er vergif op innemen dat je geest ook verandert. We leren allemaal van onze fouten, we groeien geestelijk en blijken zelfs in staat om een andere identiteit te ontwikkelen dan die anderen je toedichten. Hokjesdenken en stigmatiseren zijn menselijk, maar verandering net zo goed.

  • Ons lichaam verandert onze geest
  • Onze geest verandert ons gedrag
  • Ons gedrag verandert de uitkomst van de dingen die we doen. 

Het is een natuurlijk proces. 

Slaap zorgt er bijvoorbeeld voor dat ons lijf herstelt van inspanningen. Onze geest wordt 's nachts schoongespoeld en geordend, waardoor je een heldere kijken op zaken krijgt. Na een nacht ziet de dag er heel anders uit. En dan zijn er de seizoenen waarin de natuur verandert en ons gemoed verandert, zodat we telkens worden uitgenodigd (of uitgedaagd) om iets nieuws te beginnen.

Een mens zit vol goede voornemens en is geoutilleerd om zichzelf aan te passen aan nieuwe situaties. Dat het niet altijd makkelijk is, of leuk, en dat we het niet altijd willen accepteren, is een ander verhaal.   

StockSnap_TOBQV8TCWB.jpg

Waar komt die angst voor verandering dan toch vandaan?

Waarom is er die verandermoeheid als we van nature eigenlijk onophoudelijk veranderen en daar blij van worden?        

Daar zijn een verschillende redenen voor.

1. De omgeving

Ik had het zojuist over 'omstandigheden'. Die doen er beslist toe. De omgeving waarin je verblijft is van invloed op de mate van bereidheid om te veranderen. Als angst de werkvloer regeert, zal de wil tot verandering laag zijn. Als er daarentegen ruimte is voor ontwikkeling en mensen worden gestimuleerd om meer te doen dan die ene taak waarvoor ze zijn ingehuurd, kortom, als het bedrijf vrijheid biedt, verantwoordelijkheid en VERTROUWEN zullen mensen de verandering vaak niet eens als verandering ervaren en natuurlijk meebewegen.  

2. De herinnering

Mensen zijn gevoelig voor herinneringen. Herinneringen is wat mensen bindt, aan elkaar, aan hun werk, aan hun aards bestaan. Onwillekeurig zijn we er altijd naar op zoek. Een verandering kan herinneringen oproepen. Als een andere verandering mislukte, zul je er weinig fiducie in hebben dat deze wel lukt. Bovendien is een kijkje in de toekomst geen herinnering. Eerst zien, dan geloven. 

3. Framing

Door telkens opnieuw woorden als 'angst' en 'verandermoe' te gebruiken, worden mensen vanzelf angstig en verandermoe. Alsof verandering het ergste is dat een mens kan overkomen. Framing blijkt een machtig wapen. Verandering koppelen velen van ons automatisch aan angst. Wie zich realiseert dat mensen alles in zich hebben om te veranderen, kan het nieuwe paradigma omarmen: we zijn gemaakt om te veranderen. Sprak filosoof Heraclides Ponticus 350 jaar voor Christus al niet de woorden: verandering is de enige constante in ons leven... (en toen bestonden er nog geen kreten als employability, efficiency, herpositionering, fusie en reorganisatie). 

4. Verplichting

Mensen zijn programmeerbaar. Je kunt ze brainwashen. Maar dat is niet de verandering waar een vrij mens gelukkig van wordt en ook niet de verandering waarop ik doel. De meeste veranderingen gaan niet op bevel. Mensen willen best veranderen. Ze willen niet veranderd worden. Mensen veranderen als ze weten waarom dat zinvol is. Ze moeten het doel en het vergezicht kunnen visualiseren en mee mogen denken en hun eigen tempo kunnen bepalen.    

5. Paradoxen

Een paradox lijkt vaak een tegenstrijdigheid. Een paradox behelst beide kanten van de verander-medaille. Het een kan niet zonder het ander. Leven met twee visies vinden veel mensen moeilijk. Orde en chaos. Houvast en innovatie. Controle en eigen verantwoordelijkheid. Projectmatig handelen, holistisch denken. Paradoxen werken verwarrend, terwijl ze bevrijdend kunnen zijn. Of is dit ook weer een paradox?

 

70% van de veranderingen mislukt (nog steeds)

In organisaties mislukt 70% van de ingezette verandertrajecten. Dat was twintig jaar geleden zo en dat is nog steeds zo. Terwijl het helemaal niet nodig is. Soms is het net alsof de mensen die de verandering prediken of willen afdwingen, zelf het angstigst voor de verandering. Omdat hun baan ervan afhangt, of hun ego knakt als het niet lukt. De medewerkers zelf willen best veranderen. Zeker als de verandering zinnig is.

 

Heb je een vraag over verandering? 

Neem contact op 

 

 

 Lees ook: 19 redenen om medewerkers heel erg happy te maken

 

 

Topics: verandering