Contentologie is goed

Posted by André Bisschop on Apr 18, 2016 4:54:13 PM

Content marketing is een discutabel woord. Misschien kan het onder de noemer contentologie een doorstart maken.

contentologie

(Dit is een samenvatting van een blog dat ik in 2016 al eens schreef.)

 

Vijf jaar geleden definieerde ik content marketing alsvolgt:

Content Marketing is een Amerikaans begrip om ‘aandacht te trekken’. Niet op de aloude reclame-manier - met advertenties en commercials - maar op redactionele wijze, met relevante, educatieve en geloofwaardige (beeld)verhalen. De nieuwe marketingstroming richt zich niet op platte verkoop, maar op engagement, op verbinding leggen. Via aantrekkelijke verhalen, geweldig beeld, fantastische video’s, zinvolle apps of welke fascinerende content ook. De klant wordt niet meer met hagel beschoten, maar heel gericht geïnteresseerd en geactiveerd. Verbinding is het geheim van content marketing. 

We zijn inmiddels verder in de tijd en content marketing is in NL uitgegroeid tot een branche, met een echte branchevereniging, genaamd Platform Content. Allerlei bureaus houden zich er vakinhoudelijk mee bezig en proberen hun klanten te overtuigen van het belang van content marketing.

Al die bureaus hebben er een eigen kijk op, met een eigen theorie en bespiegelingen. De term 'content marketing' is een paraplu waar talrijke expertises onder schuilen. Natuurlijk past een magazine goed in de content marketingmix, maar daarmee is het nog geen content marketing. Hetzelfde geldt voor een website, een interview of een platform desnoods. Middelen zijn geen  doelen op zichzelf. Content evenmin.

De directeur van Platform Content wilde jaren geleden het woordje ‘marketing’ van content marketing schrappen en vervangen door communicatie. “Want”, zo zei hij, “eigenlijk zijn het helemaal geen marketingdoelstellingen die bedrijven willen bereiken. Het zijn salesdoelstellingen of reputatie-doelstellingen en om die te verwezenlijken heb je communicatie nodig, in welke vorm dan ook. Voor mij gaat dit vak over de wijze waarop je context schetst waarbinnen doelstellingen, zoals harde verkoop, mogelijk worden gemaakt.”

‘Content marketing’ op de helling

Content marketing blijkt voor velerlei uitleg vatbaar. Al wat riekt naar 'content' past erin. Zelfs reclame. En daar was het niet om te doen. Content marketing zou reclame juist uitdagen. Door een overload aan content is contentmoeheid ontstaan. In plaats van besluitvormingsprocessen te doorgronden en met content problemen op te lossen, blijven we content maken vanuit de zendbehoefte van de boodschapper.

If you wanna post it, doesn’t mean we wanna read it. 

Het brein van de klant is uitgangspunt van doelgroepdenken. Hoe kun je een mens op een voor hem relevante en adequate manier benaderen? Hoe creëer je een omgeving waarbinnen hij bereid zal zijn om verbinding te maken met jouw bedrijf of dienst.

McMurry/TMG noemt dit contentology. De definitie: Contentology is the art and science of content. Contentology integrates research, knowledge and skills from all fields that focus on analyzing, developing, and designing or structuring content. Areas of interest include electronic publishing, information design, user experience design, web design and information technology.

Contentologie is de kunst en wetenschap van content. Begrijpen hoe content werkt, waar content werkt, welke content werkt en waarom welke content werkt. Contentologie heeft een holistisch karakter en daar houden wij van bij El Contento. Onderzoek, kennis, inzicht en creatie vormen de basis van ons denken.

Content marketing schijnt dood.

Leve contentologie!

 

 

 

Topics: content marketing, contentologie