Verander de omgeving

Posted by André Bisschop on Apr 25, 2016 4:47:00 PM

Mensen zijn uitgerust om zichzelf aan te passen aan nieuwe situaties. Dat verandering niet altijd makkelijk is of leuk, is een ander verhaal.   

ongewoon.jpg
Waarom bestaat angst voor verandering?
Waarom willen we iets nieuws niet accepteren terwijl we uit fysiek oogpunt onophoudelijk veranderen en daar bijzonder happy van worden.        

Omgeving

De omgeving waarin je verblijft is van invloed op de mate van bereidheid om te veranderen. Als angst sowieso de werkvloer regeert, zal de wil tot verandering laag zijn. Als er daarentegen ruimte is voor ontwikkeling en mensen worden gestimuleerd om meer te doen dan die ene taak waarvoor ze zijn ingehuurd, kortom, als het bedrijf vrijheid biedt en vertrouwen,  zullen mensen de verandering vaak niet eens als verandering ervaren en natuurlijk meebewegen.  

Framing

Door telkens opnieuw woorden als 'angst' en 'verandermoe' te gebruiken, worden mensen vanzelf angstig en verandermoe. Framing blijkt een machtig wapen. Hoe vaker je iets hoort, hoe meer je geneigd bent om het tot waarheid te verheffen. Verandering koppelen velen van ons dus automatisch aan angst. Wie zich realiseert dat mensen genetisch gezien alles in zich hebben om te veranderen, kan het nieuwe paradigma omarmen: 'we zijn gemaakt om te veranderen'. 

Op bevel

Je kunt mensen brainwashen. Mensen zijn programmeerbaar. Maar dat is niet de verandering waar een vrij mens blij van wordt. Mensen willen best veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Daar worden ze tegendraads van. Mensen veranderen als ze weten waarom, als ze het doel, het vergezicht, kunnen visualiseren, maar vooral als ze nergens bang voor hoeven zijn en mee mogen denken en hun eigen tempo mogen bepalen.    

Predikers

In organisaties mislukt 70% van de ingezette verandertrajecten. Het is geen wonder. Veranderkunde zou zich beter eens op de omgeving kunnen richten, op de voorwaarden waaronder mensen worden geacht te veranderen en op de mensen die de verandering prediken of afdwingen. Want die hebben zelf vaak grote angst voor een verandering, omdat hun inkomen ervan afhangt of hun loopbaan, of iets dergelijks.

Topics: communicatie, big idea